Lamp for POLAROID POLAVIEW SXGA 350

Lamp for POLAROID POLAVIEW SXGA 350